Med referenser till områdes industriella historia och till den närliggande stenstadsmiljön

”En viktig aspekt i utformningen har varit att ge någon karaktär till dessa lokaler,  både på in- och utsida. Vi har valt att plocka upp det faktum att platsen länge har varit präglad av järnvägsspår,  industri och stationsverksamhet. Vi har använt välvda partier som ett av de starkaste gestaltningselementen men det finns även detaljer som kopplar tillbaka till begreppet Lokstallarna.”

 

– Jonte Norin

Ansvarig arkitekt och delägare på arkitektkontoret Varg

Hus som utmärks av karaktäristiska,  ljusa fönstervalv i gatuplan som för tankarna till såväl kyrkorum som klassiska järnvägsstationer.

Vy från Johanna Bovalls gata
EinarMattsson_Lokstallarna_Terrass

Husen är skapade för de boende och för staden. Området har en unik struktur för Stockholm,  med inspiration bland annat från Chicago. Exploateringen är hög,  gator och gårdar är smala. En väldigt viktig aspekt att jobba med har varit att skapa bra bostäder med gott om dagsljus.
    Det finns en stor variation inom kvarteret,  som värnar om en diversitet bland de boende,  med en blandning av små,  effektiva lägenheter och stora lägenheter med trädgård och växthus på taket. Det händer också väldigt mycket i gatuplan,  i de upphöjda gårdsrummen och på takterrasserna.
    Totalt blir det fyra gemensamma takterrasser som kommer att komplettera gårdarna. Två med utegym och två med plats för matlagning,  umgänge och hemarbete utomhus. Taken kommer att bli väldigt brokiga på ett bra sätt,  livliga och fulla med aktivitet.

Lokstallarnas industriella tema plockas upp även i inredningens utformning,  med bronsdetaljer och räfflade spårmönster som går igen i både trapphus och bostädernas fasta interiör.

Trapphus
Einar_Mattson_Lokstallarna_Nav1